dissabte, 13 de setembre de 2008

El text hebreu de l’Antic Testament

“La Societat Bíblica Trinitària utilitza l'hebreu del Text Masorètic com la base textual per a l’Antic Testament en les seves traduccions. Els jueus van tenir una gran cura durant els segles per conservar el text hebreu en la seva forma més pura; el seu treball va produir el que s'anomena normalment el Text Masorètic. Aquest text ha estat el text hebreu estàndard durant més de mil anys. En traduir l'hebreu a unes altres llengües,ocasionalment les traduccions antigues com la Septuaginta grega, la Vulgata llatina, i els Targums arameus es consulten a causa de la dificultat de l'hebreu. Però, com que Déu va donar el text originalment en hebreu, aquestes traduccions antigues s'han de tractar com a secundàries a l'hebreu. El Text Masorètic és la forma més fiable del text de l’Antic Testament, i és la base de totes les publicacions de la Societat per a l’Antic Testament”.

An Introduction to the Society's Principles

El text grec del Nou Testament

“La Societat Bíblica Trinitària utilitza la forma del text grec del Nou Testament conegut com el Textus Receptus o Text Rebut. Aquest és el text que es troba darrere del Nou Testament de les traduccions de la Reforma. És una representació fidel del text que l'església ha utilitzat durant segles en diferents parts del món. És el resultat dels estudis textuals de erudits conservadors durant anys, tant abans com després de la Reforma, i representa majoritàriament els 5.000 manuscrits grecs disponibles. La Societat creu que aquest text és superior als textos utilitzats per les Societats Bíbliques Unides i uns altres editors de Bíblia, textos que tenen llur base en un pocs manuscrits des segle IV amb defectes seriosos, i que han estat editats fent servir els principis racionalistes l’erudició del segle XX.”

An Introduction to the Society's Principles