dimecres, 8 d’octubre de 2008

LA TRADUCCIÓ INTERCONFESSIONAL DE LA BÍBLIA EN CATALÀ: UNA ANÀLISI CRÍTICA (1)

INTRODUCCIÓ

El mes de setembre de 1993 va ser presentada la versió completa de la Bíblia Interconfessional en llengua catalana (edició catòlica). L’acte de presentació oficial es va fer a la seu de la Facultat de Teologia de Catalunya, que pertany a la Universitat Ramon Llull, la universitat catòlica de Catalunya.
L’acte va ser convocat pel Comitè d’Edició de la «Bíblia Catalana Traducció Interconfessional», format per «l’Associació Bíblica de Catalunya», «l’Editorial Claret» i les «Societats Bíbliques Unides».
A la taula presidencial -sota una imatge de la verge Maria amb el nen Jesús- hi havia l’Arquebisbe de Tarragona i president de la Conferència Episcopal Tarraconense, el doctor Ramon Torrella, que presidia l’acte; el doctor Joan Magí, sacerdot, president de l’Associació Bíblica de Catalunya, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i membre del Comitè d’edició de la BCI; el doctor Jean-Claude Margot, conseller de traducció de les Societats Bíbliques Unides; el doctor Armand Puig, coordinador general de la BCI; el professor Jan de Waard, coordinador de les edicions científiques de les Societats Bíbliques Unides; el pastor Guillem Correa, en representació del Consell de les Esglésies de Catalunya i president de l’Església Evangèlica de Catalunya, i el pastor José Luís Andervert Escriche, secretari general de la Societat Bíblica Espanyola.
L’acte de presentació va ser definit per l’Arquebisbe de Tarragona com el millor acte de testimoniatge ecumènic.
El dissabte 23 d’octubre, es va fer l’acte de presentació de la BCI (edició protestant), a les depedències de la Església Metodista del Poble Nou (IEE). En l’acte van dirigir-se als presents les següents persones: el pastor Josep Lluís Andevert Escriche (UEBE), director general de la Sociedad Bíblica Española; el pastor Enric Capó (IEE), membre de l’equip de treball de la BCI; el pastor José María Martínez (FIEIDE).
L’únic que va presentar objeccions a certs aspectes de la BCI va ser el pastor Martínez, sobre certes concessions als catòlics en alguns passatges (Mt 1.25) i la possibilitat que les notes introductòries puguin donar certa confusió al text de la Bíblia. Encara que el pastor Martínez va manifestar el seu goig per la nova versió va afirmar que, en general, els traductors havien tingut molta cura de fer arribar al lector el sentit dels originals i que apreciava les notes introductòries. La pregària de dedicació d’aquesta versió va estar a càrrec de Juan María Argudo (Església la Bíblia Oberta), Pere Bonet (UEBE), Joan Miró (Assemblees de Germans, carrer Terol), Manuel Rodríguez (FIEIDE, carrer Verdi).
El present treball té com a objectiu ser una aproximació crítica, no exhaustiva, a aquesta traducció des d’una posició netament cristiana evangèlica, fonamentalista i en defensa del Text Masorètic i el Textus Receptus.Antoni Mendoza i Miralles
Copyright © 2000, Edicions Cristianes Bíbliques, Apartat 10053, 08080 Barcelona-Catalunya