dimecres, 8 d’octubre de 2008

LA TRADUCCIÓ INTERCONFESSIONAL DE LA BÍBLIA EN CATALÀ: UNA ANÀLISI CRÍTICA (5)

CONCLUSIONS

Un cop analitzada aquesta traducció bíblica, no podem fer cap altra cosa que desaconsellar la seva utilització. Les nostres objeccions les classifiquen en dos grups, unes relacionades amb els «ajuts» (¿?) que acompanyen la traducció i les altres amb la mateixa traducció.
Pel que fa als «ajuts» que acompanyen el text bíblic observem una tàctica de desautorització i qüestionament d’aquest. En això es segueix el trist exemple de la TOB, la Traducció Ecumènica de la Bíblia al francès. Les introduccions qüestionen l’autoria del llibres i l’acció divina en la revelació i la inspiració dels textos sagrats, i els presenten com escrits en permanent reelaboració, d’acord als pensaments i intencions d’una classe dirigent sacerdotal. Les notes, qüestionen part del text de la traducció, sota la base de la seva absència o presència en certs manuscrits, o incorporen comentaris humans interpretatius al text inspirat. El vocabulari final, en lloc de recollir allò que diu el text bíblic sobre el mot del qual es parla, presenta opinions personals, que no es subjecten al que diuen les Escriptures. A més dels títols, incorporats dins del mateix text bíblic, i destacats amb negreta.
Pel que fa el propi text, cal destacar en primer lloc que els traductors no evidencien creure en la inspiració plenària i verbal dels 66 llibres que formen les Escriptures Inspirades. Això es veu pel principi de traducció que fan servir, anomenat «equivalència dinàmica» o «funcional», en lloc del d’«equivalència formal», fet servir quan es creu en la inspiració divina tant del text com de les paraules que el formen. És més, Societats Bíbliques Unides ha acceptat, un cop més, fer una edició especial amb el llibres apòcrifs, evidenciant el seu compromís de col·laboració amb el Catolicisme Romà. Hi ha també un canvi de textos a partir dels quals s’ha fet la traducció, preferint els anomenats textos alternatius, a aquells que van estar en la base de les versions clàssiques de la Reforma.
Com una alternativa, encara en procés, proposem la traducció que s’està fent sota l’empara de la Trinitarian Bible Society de Londres, de la qual ja està imprès el Nou Testament, i ara s’està treballant en l’Antic Testament.

Antoni Mendoza i Miralles
Copyright © 2000, Edicions Cristianes Bíbliques, Apartat 10053, 08080 Barcelona-Catalunya